vseeno_vse_je_eno_knjiga_ozadje_pohorje

REFERENCE

Aleksander Batič – nekatere reference:

– univ. dipl. ekon. (Ekonomska fakulteta Univerze v Lj.); 12 let sem delal v gospodarstvu (managersko in informacijsko svetovanje, marketing,…), 17 let delam v civilni družbi; INTERSO, Koper deluje od l. 2007,

– v študentskih letih (’80 in ’90) sem deloval na vodstvenih položajih in več let samostojno organiziral ter financiral največje študentske prireditve,

– šolal sem se v več državah EU, Veliki Britaniji in Kanadi; stalno se mednarodno izobražujem,

– vodim delavnice in usposabljanja (teme: trajnostni razvoj, podjetništvo, motivacija,…) za odrasle in otroke (redno v osnovnih in srednjih šolah ter občasno na univerzi),

– neposredno sodelujem s politiki in gospodarstveniki v lokalnem okolju, Sloveniji in EU,

– Državni zbor RS me je imenoval za člana Sveta za varstvo okolja RS za mandat 2010-2015, člani so me soglasno izvolili za podpredsednika (v zgodovini Slovenije edini iz vrst civilne družbe); julija 2012 je DZ RS razpustil Svet in nikdar več sklical;

– soustvarjalec akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu 2010, član mednarodne ekipe »Let’s do it world« in svetovne čistilne akcije 2012,

– imam številna predavanja v Državnem zboru in svetu, na konferencah, moderator okroglih miz v Sloveniji in EU,

– pisec člankov (Delo, Dnevnik, Finance, internet), urednik www.harmonicno-zivljenje.si, imel sem več intervjujev na radiu in tv,

– poznavalec primerov dobrih praks: individualno in skupno delovanje, permakultura -sonaravna gradnja in energija, zdrava prehrana, zelena ekonomija, itd.,

– obiski in raziskave ekoloških naselij ter drugih primerov dobre prakse po svetu, razvoj in promocija družbene odgovornosti, samostojno spoznavanje Waldorfske pedagogike,

– l. 2020 samostojni pastir v tolminskih hribih (»trening« samooskrbe in samo-odnosa),

– ambasador Global Ecovillage Network – Europe (Evropska mreža ekoloških naselij), član mednarodne skupine Gaia Youth-Schools Education in drugih združenj.