vseeno_vse_je_eno_knjiga_ozadje_roke

POSTANITE PARTNER

Podjetja, občine, organizacije in posamezniki: Kako lahko skupaj spodbudimo vaše zaposlene, poslovne partnerje in širšo skupnost k večji individualni ustvarjalnosti in sodelovanju ter k etičnemu in prijaznemu-soNaravnemu življenju?

1) Knjiga VSEENO. VSE je ENO je lahko motivacijsko darilo za vaše zaposlene, poslovne partnerje in lokalno prebivalstvo.

»Knjiga na neposreden in posreden način ponuja razumevanje našega aktualnega načina življenja. Na pripovedni način sugerira principe, s pomočjo katerih bi lahko individualno in družbeno gradili na bolj zdravem in srečnem življenju.«

Prof. Dr. Danica Purg, predsednica IEDC-Poslovna šola Bled

2) Za vas lahko pripravimo eno ali več povezanih aktivnosti/dogodkov po vaši izbiri; teme aktivnosti, ki jih lahko v okviru našega zavoda INTERSO, Koper pripravimo za vas: iznajdljivost, prijazno-soNaravno življenje, osebnostna in profesionalna rast ter kultura. Dogodki/aktivnosti so lahko za manjše, zaključene skupine (npr. team building in delavnice o soNaravnem življenju), literarne ure s knjigo in srečanje z avtorjem, novoletna in druga srečanja s podelitvijo knjig ter drugi načini sodelovanja: predlagajte nam, kako lahko skupaj soustvarjamo še lepši jutri.

Umetnost je posebno uspešna pri vplivanju na notranjo motiviranost zaposlenih – na njihove strasti, instinkte in čustva. Kot taka ima umetnost možnost navdihniti posameznika k drugačnemu mišljenju ter delovanju in s tem k ustvarjanju vzdušja resne igre in k pripravljenosti, da bi k stvarem pristopili drugače.

vir: Art Works – Why Business Needs the Arts (Arts & Business)

 

Več o sodelovanjih kmalu tudi na novi spletni strani INTERSO, Koper; glej tudi obstoječi zavihek na tej strani: Fondacija 3.

Prosim, kontaktirajte nas na: aleksander@intrso.eu ali telefon: 041 730-721.

Hvaležen sem in veselim se sodelovanj, ki nam jih odpira knjiga.