vseeno_vse_je_eno_knjiga_ozadje_roke

NAŠI PARTNERJI

Od izdaje knjige v novembru 2022 se individualno dogovarjamo s številnimi novimi partnerji in utrjujemo  sodelovanja s starimi partnerji naše organizacije INTERSO, Koper.  Z vsakim partnerjem posebej vzpostavljamo dolgoročno, celostno sodelovanje.

(glej tudi zavihek: Fondacija 3)