vseeno_vse_je_eno_knjiga_sonce_in_drevesa

MNENJA

Knjiga bralca na zanimiv in človečen način popelje v svetove subtilnosti in odprtega srca. Avtor uporabi zelo berljiv jezik, zanimive dialoge in kopico živosti, s katero nas potegne v vznemirljivo branje. Besede nosijo veliko skritih pomenov, za katere si je treba vzeti čas in ki nas v kvantnem smislu vabijo v svetove onkraj znanega.

Sarabraj – Tjaši Artnik Knibbe, terapevtka in pisateljica

.-.-.-

Zgodba v knjigi na nov, drugačen način prikazuje preplet sodobnega življenja in slovenskih staroverskih (naravoverskih) vrednot. Način branja avtor prepušča bralcu, jaz sem knjigo bral kot globoko – duhovno in široko – razmišljujočo celoto.

Boris Čok, proučevalec in zapisovalec slovenske staroverske dediščine

.-.-.-

Zanimivo zastavljena knjiga nas skozi dogodke in opise popelje tudi v življenja naravovercev, v njihov odnos do vsega, kar jih je obdajalo. V zgodbah lahko živo občutimo odmik v mirno življenje, ki je možen tudi danes.

Jože Munih, inženir strojništva, raziskovalec vodnih izvirov in znanj naših prednikov

.-.-.-

Knjiga na neposreden in posreden način ponuja razumevanje našega aktualnega načina življenja. Na pripovedni način sugerira principe, s pomočjo katerih bi lahko individualno in družbeno gradili na bolj zdravem in srečnem življenju.

Prof. Dr. Danica Purg, predsednica IEDC-Poslovna šola Bled

.-.-.-

“Vseeno. Vse je eno” ni zgolj naslov nenavadnega in vendarle sijajnega romana pronicljivega ekonomista, podjetnika, raziskovalca, pisca, svetovalca, organizatorja, pastirja in okoljevarstvenika Aleksandra Batiča, marveč tudi njegov leitmotiv in poglavitno sporočilo. V knjigi se prepletajo zgodbe, ki so navidezno prostorsko umeščene na Zemljo in planet Vesna, časovno pa večinoma na čas tik pred prvo svetovno vojno, vendar je vseeno, za katere dimenzije gre, ker je vse eno, uglašeno z ljubeznijo in sočutjem. Še konec knjige je poseben, ker “nikdar ni konec”. Batičevo knjigo bi moral prebrati vsak “intronavt”, ki ga zanimajo globine in neskončne višine človeške in kozmične zavesti.

Dr. Marko Pavliha, pravnik, profesor in pisatelj

.-.-.-

Knjigo sem doživel kot zelo iskreno, žlahtno avtobiografijo, s katero avtor dopusti bralčevo potovanje po intimni (filozofsko osebnostni) notranjosti njegove osebnosti, duha. O tem, kar je že v njemu in o tem, kar si (zase in za svet) želi v prihodnosti. Doživel sem jo kot poletno, a skrajno prijetno branje, s katerim se lahko v povprečno ali manj izobraženem (tudi ”duhovno”) človeku sprožajo različna samoizpraševanja o njemu samemu, o njegovem smislu, o Poti po kateri hodi on sam in z njim tudi človeštvo… In to sem mi zdi zelo vredno, morda celo neprecenljivo – na lahek način približati takšno, v bistvu ”globoko” vsebino, nezahtevnemu bralcu. Najbrž je to mogoče le, če pri tem pisec odpre svoje Srce, kakor je čutiti skozi celo branje.

Dušan Osojnik, bonpu zen učitelj in raziskovalec zdravilnih harmonij gonga

.-.-.-

Hvala za ustvarjanje ljubečega sveta, knjigo sem prebrala ob izidu na dah. Gotovo jo bom še večkrat, je univerzalna, nadčasna, večna, svobodna. Odpira pogled onkraj, pomaga iskati poti k sebi.  Vsi smo povezani v celoto, neživa narava, rastline, živali, človek. Vsi smo narava, večno vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja, ljubezni. 

Maja Brozovič, naravovarstvenica