vseeno_vse_je_eno_knjiga_ruj_sparglji

FONDACIJA 3

Samozaložnik Aleksander Batič se zavezujem, da bom od vseh svojih prihodkov povezanih s prodajo knjige, 3% sprotno nakazoval na podračun pri INTERSO, Koper, namenjenemu izključno za Fondacijo 3.

K sodelovanju in solidarnosti bomo povabili tudi vse naše partnerske izvajalce (tisk, distribucija, prodaja, lektoriranje, uredništvo, oblikovanje …).

Zakaj 3%? Zato ker je to prastaro, sveto število in zato, ker ne želim preobremenjevati naših partnerskih izvajalcev s prevelikim deležem. Tudi z manjšimi finančnimi vložki lahko simbolično in konkretno soustvarjamo. Kdor želi, lahko seveda prispeva kolikor želi, kdor ne želi – tudi to globoko spoštujemo.

Z zbranimi sredstvi bomo skupaj podprli človekoljubne in/ali soNaravne pobude. Možnost odločanja o tem boste imeli vsi partnerji, vključeni boste tudi individualni naročniki knjige – tisti, ki boste kupili preko naše spletne strani ali z direktnim nakupom in boste želeli sodelovati, seveda.

Kasneje lahko, na tej osnovi, skupaj ustanovimo Fondacijo 3 kot samostojno pravno osebo.

Fondacijo 3 bodo, vsaj za začetek, upravljale tri ženske in trije moški. Aleksander Batič bo koordinator.